laat je stem horen

Werkgroep Jeugd van de Burger Advies Raad

zoekt burgers

die hen willen helpen bij het uitdiepen van onderwerpen betrekking hebbend op de zorg voor de Jeugd in alle hoedanigheden

Doel: adviezen te kunnen geven aan de gemeente ter verbetering van de zorg (Jeugd) omtrent het gekozen onderwerp.

Wij zoeken mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en het liefst ook ervaringsdeskundig zijn op het gebied van dat onderwerp.

Onderwerpen die we mogelijk kunnen uitdiepen zijn:

  • vervoer
  • school
  • aanvraag zorg
  • cliëntervaringsonderzoeken Jeugd (tijdelijke werkgroep is al in oprichting)
  • wonen
  • 18- naar 18+
  • enzovoort

Bovenstaande onderwerpen zullen verfijnd worden aan de hand van de signalen die we de komende maanden zoveel mogelijk proberen op te halen bij de ouders, jongeren en zorgverleners. Ook enkele ambtenaren van de gemeente zullen bij de projecten betrokken gaan worden zodat we zowel vanuit de burgers als vanuit de gemeente (Wettelijke regels bijv.) een goede kijk krijgen op de specifieke onderwerpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep Jeugd via het secretariaat van de Burger Advies Raad secretariaat@barhadm.nl