WERKCONFERENTIE

 Op donderdag 15 maart 2018 wordt er door de Burger Advies Raad een werkconferentie georganiseerd met medewerkers van de gemeente. Het gaat om thema’s en onderwerpen in het sociale domein. Er wordt in 5 werkgroepen gewerkt. Het gaat onder andere over mantelzorg, vrijwilligersbeleid, toegankelijkheid, Agenda22, jeugd, armoede en schuldhulpverlening.

Het gemeenschappelijke streven is om verbinding te zoeken met de samenleving in het zoeken van doelgroepen en mensen, die met betreffend thema/onderwerp te maken hebben en erover kunnen meedenken. Samen de burger opzoeken.

De Burger Advies Raad is samen met de gemeente een nieuwe weg ingeslagen: de benadering en werkwijze zijn veranderd.

  • In het verleden werd er op voorgesteld beleid slechts met een advies gereageerd, nu wordt vooraf ook in samenspraak beleid ontwikkeld.
  • Eerder werd er gereageerd op nota’s met adviezen, nu wordt er samen gebouwd aan een nieuwe benadering en werkwijze.
  • Werd de burger eerder vooral vertegenwoordigd, nu wordt de burger zo veel mogelijk betrokken.

Kort samengevat: van REACTIEF naar ACTIEF.