Afgelopen donderdag 3 oktober 2019 heeft er een mini-conferentie plaatsgevonden tussen de vrijwilligers van de Burger Advies Raad en diverse ambtenaren van de gemeente en wethouder Roy Bouten. We kunnen concluderen dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Er is nog heel veel te doen maar door een open houding en begrip voor elkaars standpunten kunnen we nog veel meer bereiken. Het is niet altijd makkelijk (geweest) omdat beide partijen vanuit een andere optiek naar diverse vragen kijken. Ambtenaren willen wel maar zijn vaak gebonden aan (wettelijke) regels en richtlijnen. Door de verhalen uit de praktijk ontstaat er steeds meer begrip en kunnen dingen aangepakt worden.

Wij zijn blij dat we deze mini-conferentie met een goed gevoel hebben kunnen afsluiten.