Beste inwoners van Lottum

Op woensdag 7 november 2018 zullen enkele leden van de Burger Advies Raad Horst aan de Maas (B.A.R.) in het gemeenschapshuis van Lottum een avond organiseren waarbij u als zorgvragende inwoner van Lottum al uw zorgen en vragen kwijt kunt over uw aanvraag voor zorg en het traject daarna via de gemeente Horst aan de Maas. Ook de Lottumse mantelzorgers zijn hiervoor uitgenodigd.

Uw vragen en opmerkingen zullen door ons gebundeld worden. Met dit document kan de B.A.R. eventueel een advies uitbrengen tot verbetering van het Sociaal Domein binnen de gemeente Horst aan de Maas.

Voorlopig programma:

  • inloop 19.30 uur
  • ontvangst met koffie of thee
  • aanvang bijeenkomst 19.45 uur
  • uitleg B.A.R.
  • doel van deze avond
  • gelegenheid tot het stellen van vragen
  • (uitleg invullen signaleringsformulier)
  • afsluiting

Om een inschatting te kunnen maken van de ruimte die we nodig hebben, is aanmelding gewenst. Dit kan via het mailadres secretariaat@barhadm.nl. Graag voor 30 oktober 2018.

Tot ziens op woensdagavond 7 november 2018.

Ad, Marielle, Ria en Arjanne

leden van het Team Zorg & Ondersteuning van de B.A.R.