Op woensdag 6 september 2017 bracht een delegatie van Team Werk en Inkomen een bezoek aan de NLW in Panningen, samen met wethouder Birgit op de Laak en beleidsmedewerker Imke Verbruggen. Doel van het bezoek was om een indruk te krijgen van de werkwijze van de NLW en de manier waarop zij invulling geeft aan de participatiewet.

Peter Fleuren en Ton Smets van de NLW presenteerde de actuele ontwikkelingen bij de NLW. De organisatie maakt een transitie door van bedrijf voor sociale werkvoorziening naar een maatschappelijke organisatie voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar mensen worden gestimuleerd om maximaal naar vermogen te werken. Zowel mensen met een SW-indicatie als mensen met een banen-indicatie hebben er een dienstverband. In deze transitie zijn bedrijfsonderdelen vervreemd en zijn veel medewerkers vanuit de veilige sociale werkplaats gedetacheerd bij bedrijven. Dit is een verandering waar medewerkers aan moeten wennen en dit proces is nog gaande met de aanstaande vervreemding van kwekerij de Biesplanken in Horst. 

Tijdens een rondleiding in de fabriekshallen zagen we medewerkers die (nog) niet gedetacheerd waren, enthousiast aan het werk. Van het rijgen van speksnoepjes tot het monteren van ventilatoren; De diversiteit aan werkzaamheden is groot en geschikt gemaakt voor medewerkers in dagbesteding, nieuw beschut tot het niveau van medewerkers die bijna gedetacheerd kunnen werken.

NLW werkt hard in de bedrijvenmarkt om medewerkers te detacheren en om werk binnen te halen. Men probeert zoveel als mogelijk tot duurzame arbeidsafspraken te komen zodat mensen langdurig geplaatst kunnen worden. Daarnaast probeert NLW bedrijven onderdak te bieden, waarbij medewerkers een arbeidsplek krijgen onder aansturing van deze bedrijven zelf. Het eerste bedrijf dat onderdak in dit “bedrijvenhotel” heeft gevonden is 077Machining. Wens is dat de locatie Panningen een maatschappelijk bedrijfsverzamelgebouw wordt met arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet gedetacheerd kunnen worden.

De rondleiding leverde een aantal gedeelde zorgpunten op;
1.Duurzaamheid van plaatsingen; mensen uit de doelgroep krijgen vaak tijdelijke arbeidsplaatsen, langdurige detacheringen en vaste banen komen zelden voor, terwijl mensen met een indicatie kwetsbaar zijn en juist veel baat kunnen hebben bij een duurzame arbeidsplek;
2. De arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft achter:
– de instroom van nieuwe doelgroepen bij de NLW (15 per jaar) blijft achter bij de instroom die men in het verleden vanuit de sociale werkvoorziening kreeg (80 per jaar)
– de landelijke banenafspraak die de overheid met het bedrijfsleven heeft gemaakt blijft flink achter.

Wethouder Op de Laak nodigt de BAR uit om in haar achterban onderzoek te doen naar oorzaken en motieven waarom mensen in Horst aan de Maas niet (kunnen) participeren. Dit sluit mooi aan bij de plannen die team werk en inkomen voor de komende periode heeft. Al met al een interessant bedrijfsbezoek!

Peter Nellen