Op 8 december bracht het team Werk en Inkomen van de Burger Advies Raad tijdens haar jaarlijkse excursie-dag een bezoek een Wienes en Wienus plaats in Hegelsom en aan Bakkerij Ard Gerards-Steeghs. Doelstelling van deze bedrijfsbezoeken was om een beeld te krijgen hoe mensen met beperkingen bij deze bedrijven een zinvolle dag kunnen beleven, maar ook om ervaringen van zorgondernemers te horen.


Bij zorgboerderij Wienes was bij onze aankomst al behoorlijk veel activiteit. In de ontvangstruimte waar eigenaar Marieke Claessens-Saris ons te woord stond kwamen er meerdere hulpboeren naar binnen bij aanvang van de werkdag die door Marieke meteen bij haar uitleg betrokken werden. Naast hulpboeren bezoeken belevingsboeren, senioren en kinderen deze locatie. De hulpboeren zijn mensen die tijdens hun dagbesteding allerlei werkzaamheden verrichten als het verzorgen van de beesten (geitjes, koeien, paardjes enz.) en het inpakken van de eieren op het leghennenbedrijf. De belevingsboeren, hoofdzakelijk mensen met een verstandelijke beperking, genieten van begeleide dagopvang en de (groeps) activiteiten zijn vooral gericht op zintuigelijke beleving. Voor mensen met een persoonsgebonden budget zijn er ook logeermogelijkheden. Daarnaast wordt er dagopvang geboden aan senioren. Een veelheid van doelgroepen dus, waarvoor op het hele terrein faciliteiten zijn. Het belangrijkste agrarische deel van het bedrijf zijn de leghennen waar pluimveehouder Toon van Rens nog dagelijks te vinden is. Naast Marieke en Toon zijn er meer dan 20 mensen professioneel betrokken bij het bedrijf en zijn er wel 10 vrijwilligers. Het bedrijf heeft als missie om al de cliënten te laten genieten. Wij hadden de indruk dat de hulpboeren die wij gezien hebben ook daadwerkelijk met volle teugen genoten van het werken in deze natuurlijke omgeving. Het bedrijf heeft koppelingen met meerdere organisaties zoals zorginstellingen in de regio, een coöperatie van zorgboeren en de gemeente. Marieke schetste een beeld dat doorlopend veranderingen in de markt en in de politiek maakt dat vernieuwen en innoveren noodzakelijk te zijn om continuïteit te bieden. Volgend jaar wordt het 20 jarig bestaan gevierd!

De omvang van Bakkerij Gerards-Steeghs aan de Veemarkt in Horst is kleiner, maar kent ook overeenkomsten. Bakker Ard Gerards liet ons gedurende een workshop vlaaimaken fysiek kennismaken met het ambachtelijke bakkersvak en vertelde daarbij over zijn hulpbakkers. Gemiddeld zijn er 4 hulpbakkers werkzaam in de bakkerij, waarbij een doelstelling is de mensen naast een zinvolle daginvulling ook een stapje verder te brengen in het leerbedrijf. De ervaring van Ard is dat mensen helemaal opbloeien als ze een zinvolle dagbesteding hebben. Met de handen in de deeg krijgt het bakkersverhaal ook voor ons meer kleur. Ard schetste het beeld dat hij op meerdere manieren op zoek is naar innovaties, zowel voor de cliënten in zijn bedrijf, maar ook om de continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen. De marges in het bakkersvak zijn klein, vele ambachtelijke bakkers zijn noodgedwongen gestopt. Ard heeft een aantal buitenlocaties waar ze bijvoorbeeld wafels verkopen (Interchalet, Wereldpaviljoen enz.). Daarnaast heeft Ard het concept van de brievenbusvlaai ontwikkeld (http://www.artvlaai.nl). Ook deze innovaties dragen bij aan een zinvolle invulling voor de hulpbakkers.


De ochtend werd afgesloten met een heerlijke lunch Beej Mooren, met dank aan de organisatoren Toon en Piet.