Beste inwoners van Sevenum

Op donderdag 21 maart 2019 zullen enkele leden van de Burger Advies Raad Horst aan de Maas in Sevenum een avond organiseren waarbij u als zorgvragende inwoner van Sevenum al uw zorgen en vragen kwijt kunt over uw aanvraag voor zorg en het traject daarna via de gemeente Horst aan de Maas. Ook de Sevenumse mantelzorgers zijn hiervoor uitgenodigd.

De avond zal worden gehouden in “De Sevewaeg” aan de Markt 3 in Sevenum.

Uw vragen en opmerkingen zullen door ons gebundeld worden. Met dit document kan de Burger Advies Raad eventueel een advies uitbrengen tot verbetering van het Sociaal Domein binnen de gemeente Horst aan de Maas.

Voorlopig programma:

  • inloop 19.30 uur
  • ontvangst met koffie of thee
  • aanvang bijeenkomst 19.45 uur
  • uitleg Burger Advies Raad
  • doel van deze avond
  • gelegenheid tot het stellen van vragen
  • (uitleg invullen signaleringsformulier)
  • afsluiting

Om een inschatting te kunnen maken van de ruimte die we nodig hebben, is aanmelding gewenst.

Dit kan via het mailadres secretariaat@barhadm.nl. Graag voor 14 maart 2019.

Tot ziens op donderdagavond 21 maart 2019.

Ad, Marielle, Ria en Arjanne

leden van het Team Zorg & Ondersteuning van de Burger Advies Raad