Hanni ten Brink uit Horst is vrijdag op 85-jarige leeftijd verleden.

Niet alleen heeft ze vele jaren in de Horster gemeenteraad gezeten, ze kwam op voor de allerzwaksten in de samenleving.

Een rolmodel voor vrouwen. Een idealiste met het hart op de juiste plaats die de vrouwen in Horst onder meer heeft laten zien hoe ze hun stem kunnen laten horen. En dat in een tijd waarin dat nog helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Zo zal Horst zich Hanni ten Brink herinneren. Haar goede vriendin Francine Thielen vertelt: „Hanni ging altijd voor de inhoud, in alles wat ze deed. Iedereen in Horst kende haar. Als je met Hanni een ijsje ging halen, werd ze door iedereen begroet of aangesproken.”

Niet alleen vrouwen gaf ze een stem. Wie praat met mensen die Ten Brink hebben gekend, hoort een keur aan organisaties voorbijkomen die zich allemaal inzetten voor een betere wereld. Het Vrouwengilde in Horst, bijvoorbeeld, Amnesty International, Fair Trade, het Mondiaal Platform, maar ook de verschillende politieke partijen, waaronder de VVD en D66, waar ze lid van is geweest. Het is maar een greep uit alle goede zaken waar Ten Brink zich sterk voor heeft gemaakt. Ze mocht zich vanwege haar vele verdiensten ook Officier n de Orde van Oranje Nassau noemen.

Thielen: „Boven alles zette Hanni zich in voor de allerzwaksten in onze samenleving.” Mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld, en mensen met een verstandelijke beperking of organisaties als de regionale opvang voor asielzoekers en Vluchtelingenwerk. Zorgen voor mensen. Daar stond ze voor en daar werkte ze voor. En dat deed ze altijd onder haar eigen motto: gewoon doen wat je denkt dat je doen moet.