Einde aan armoede in Horst aan de Maas in 2024!

In Horst aan de Maas werken veel organisaties en vrijwilligers op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Vaak weten deze organisaties en vrijwilligers elkaar te vinden, maar soms ook niet. Om elkaar (beter) te leren kennen én om van elkaar te leren organiseerde de Werkgroep armoede van de Burger Advies Raad Horst aan de Maas op 23 mei 2018 een eerste netwerkbijeenkomst over dit onderwerp. Dat deed ze in samenwerking met Wonen Limburg, Synthese en gemeente Horst aan de Maas. Er was een goede opkomst in de Zaal Griendtsveen, ongeveer 50 deelnemers. Onder bevlogen leiding van Benoit Hameleers (De Pijler) en met een inspirerende inleiding door Raf Janssen. Deze daagde ons uit om te gaan voor einde aan armoede in Horst aan de Maas in 2024. Een eerste aanzet is gegeven om samen tot een armoede-gids te komen voor onze gemeente en daarna volgen er meer initiatieven.