Samenwerking gemeente en burger-advies-raad

Wethouder Roy Bouten en Fred van Neerven, voorzitter B.A.R. tekenen daarin een convenant waarbij ze vastgelegd hebben welke onderwerpen de Burger Advies Raad en de gemeente samen aan gaan pakken in 2021. Elk jaar bepalen ze samen de nieuwe onderwerpen tijdens een mini conferentie.

Wij zoeken betrokken inwoners die ons kunnen adviseren over het wel en wee van onze kwetsbare inwoners

De Burger Advies Raad zoekt vrijwilligers die mee willen denken en werken. Over hoe we het leven van onze kwetsbare inwoners kunnen verbeteren. Denk hierbij aan het meedenken op welke manier we iedereen kunnen bereiken. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen (participatie). We werken samen met andere organisaties zoals dorpsraden, Synthese, voedselbank etc. We willen dat meer inwoners gehoord worden.

De Burger Advies Raad adviseert het college van burgemeester en wethouder van Horst aan de Maas. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Belangrijke onderdelen zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Sociale Werkplaats (WSW).

Andere onderwerpen die we aanpakken zijn het verbeteren van fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen. Denk daarbij aan het gemeentehuis, gemeenschapshuizen, etc. Maar ook hoe we de digitale toegankelijkheid bij de overheid kunnen verbeteren.

Zorg voor thuis wonende ouderen, waarbij gedacht kan worden aan mantelzorgers, tegen welke problemen lopen thuiswonende ouderen op, weten we hoe we deze mensen beter kunnen ondersteunen, moeten we ze op een andere manier bevragen?