Er zijn drie inhoudelijke teams, samengesteld op basis van de beleidsterreinen waarop de Burger Advies Raad geacht wordt te adviseren.

Dit zijn:

Daarnaast is er een Werkgroep van algemene aard:

  • Werkgroep Communicatie – Haar taak is het bewaken en verzorgen van de interne/externe communicatie waar onder PR activiteiten en het beheer van digitale kanalen.

De coördinatoren van deze werkgroepen maken deel uit van het Algemeen Bestuur.
De dagelijkse leiding is in handen van drie bestuursleden, die het Dagelijks Bestuur vormen. Deze bestuursleden zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zie hiervoor de bestuurspagina.